رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷ : به کدام سو گریزم که ز من اثر نباشد

به کدام سو گریزم که ز من اثر نباشد
چو زبان گشایم آن دم، دم گوش کر نباشد
دم عشق می زنم تا ز شما خبر بگیرم
ورنه من که ام؟ چه گویم؟ ز خودم خبر نباشد
پیمایش کتاب