رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۰ : دیوانه ی عشق راه دیگر دارد

دیوانه ی عشق راه دیگر دارد
با لشکر دل سپاه دیگر دارد
فارغ ز فلک به مجمع خاموشان
تقویم و بروج و ماه دیگر دارد
پیمایش کتاب