رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۱ : من باطن این خلق پریشان دانم

من باطن این خلق پریشان دانم
من نیک هیولایی انسان دانم
زان پیش‌تری که مر زبان بگشایند
تاریکی آن حروف پنهان دانم
پیمایش کتاب