رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۲ : این عقل که لافی تو به جایی نبرد

این عقل که لافی تو به جایی نبرد
بیرون ز جدار تن فضایی نبرد
هرچند بدان شوی تو علّامه‌ی دهر
علّامگی‌ات ره رهایی نبرد
پیمایش کتاب