رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۳ : با حکم تو عشّاق جهان می گیرند

با حکم تو عشّاق جهان می گیرند
هم جام برون و هم نهان می گیرند
هر لحظه به راهت ار چه جان می بازند
تا نام تو را برند جان می گیرند
پیمایش کتاب