رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۴ : عشق آمد و بی بهانه مجنونم کرد

عشق آمد و بی بهانه مجنونم کرد
از خرقه ی زاهدانه بیرونم کرد
افسانه ی بی خودشدگان می خواندم
تا نوبت من رسید و افسونم کرد
پیمایش کتاب