رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۵ : ای مُلک سبا دوباره برخواهی خاست

ای مُلک سبا دوباره برخواهی خاست
با نام خدا دوباره برخواهی خاست
این مژده ز بام هُدهُد عصر شنو
در نور و صدا دوباره برخواهی خاست
پیمایش کتاب