رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۶ : غم نیست که این شبان به سر خواهد شد

غم نیست که این شبان به سر خواهد شد
این ظلمت بی کران به سر خواهد شد
من طالع دور تازه خوش می بینم
تازندگی سگان به سر خواهد شد
پیمایش کتاب