رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۸ : ای عشق تو چاره ساز تنهایانی

ای عشق تو چاره ساز تنهایانی
در معبد دل نماز تنهایانی
با خلق شب ارچه رزم دیرین دارند
تو صبح در اهتزاز تنهایانی
پیمایش کتاب