رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۹ : صحبت دیوانه با خلق پراکنده نیست

صحبت دیوانه با خلق پراکنده نیست
صحبت دیوانه با خفته برازنده نیست
این سخن عشق با مردم بیدار ماست
این سخن عقل با خلقت بازنده نیست
پیمایش کتاب