رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸ : دنیا چو به کام بی هنر می گردد

دنیا چو به کام بی هنر می گردد
فرداش ورق دوباره بر می گردد
در خلوت خود نشین و جامی سر کش
این دور هر آیینه که سر می گردد
پیمایش کتاب