رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸۰ : گر پادشهی پیاده باشی هنر است

گر پادشهی پیاده باشی هنر است
در وقت شهی فتاده باشی هنر است
در وقت گدایی همه درویشانند
درویش کبیرزاده باشی هنر است
پیمایش کتاب