رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸۱ : بی صورت و بی غمزه و بی ناز و ادا

بی صورت و بی غمزه و بی ناز و ادا
گر مرد رهی به کار دلدار بیا
بیهوده به نام عاشقی لاف مزن
خودشیفتگی کجا و دلدار کجا
پیمایش کتاب