رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸۳ : زاهدان می با خلایق می زنند

زاهدان می با خلایق می زنند
عاشقان با قوم لایق می زنند
لیکن آن دوّم می از جام خداست
زاهدان در حسرتش هق می زنند
پیمایش کتاب