رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸۴ : جهان منزلگهی اندر حباب است

جهان منزلگهی اندر حباب است
گذاری از دل خوابی به خواب است
برو خود را بیاب و بال بگشا
که اینجا بس خراب اندر خراب است
پیمایش کتاب