رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸۶ : شعله های سرکش جان است این

شعله های سرکش جان است این
دردها را جمله درمان است این
هر کسی را طاقت این عشق نیست
ماورای کار انسان است این
پیمایش کتاب