رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸۹ : شعله‌های عشق پنهان می‌روند

شعله‌های عشق پنهان می‌روند
از نو در کابینه‌ی جان می‌روند
مهر حق در سینه‌ی خاصان نشست
آن که باید حال بر آن می‌روند
پیمایش کتاب