رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۰ : خبر داری که عالم گوی یار است؟

خبر داری که عالم گوی یار است؟
زمان شمشیری از ابروی یار است؟
همه این جنگ‌های مرد افکن
ز صحراگردی گیسوی یار است؟
پیمایش کتاب