رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۱ : خوابگاهیست که آن منزل بینایی ماست

خوابگاهیست که آن منزل بینایی ماست
خانه‌ی راحت روح و دم بالایی ماست
سفر عشق همین‌جاست که آغاز شود
هیزمش عقل کج و کاکل اینجایی ماست
پیمایش کتاب