رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۳ : شورشی در جان من افکنده یار

شورشی در جان من افکنده یار
می کشم سر بیخود و دیوانه وار
می زنم آتش دگر بر هر چهار
منبر و پیمانه و مضراب و دار
پیمایش کتاب