رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۴ : دلا از حلقه ی اوهام برخیز

دلا از حلقه ی اوهام برخیز
مکن لعن و مده دشنام، برخیز
به نام عشق زین فصل خزانی
الا ای روح خوش فرجام برخیز
پیمایش کتاب