رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۶ : با عقل میا که آسمانی نبری

با عقل میا که آسمانی نبری
یک نیم جو هم ز ره نشانی نبری
آن دنبه ی عقل پیش استادت بر
اینجا تو به این افاده جانی نبری
پیمایش کتاب