رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۷ : هفتاد حلقه از وهم هر سو فشانده شیطان

هفتاد حلقه از وهم هر سو فشانده شیطان
هر کس از این خبیثان دارد به دست قرآن
ابلیس خاک خویشند، با دشمنان به نیشند
این حکم از دم اوست: طومارشان بپیچان!
پیمایش کتاب