رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۸ : گفتند ای غریبان در پرده در چه کارید؟

گفتند ای غریبان در پرده در چه کارید؟
با مردمان بگویید از آن شهی که یارید
ای مردمان چو تابد یک شعله از رخ دوست
این گونه که شمایید آن ِدگر بُخارید
پیمایش کتاب