رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۹ : چو ابراهیم جانی یا چو نمرود؟

چو ابراهیم جانی یا چو نمرود؟
ببین مقبول حقّی یا که مطرود؟
چونان شاه سعودی در جمودی؟
و یا احمدوَشی چون شاه مسعود؟
پیمایش کتاب