رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴ : باز کجا می روم؟ آن سوی بام الست

باز کجا می روم؟ آن سوی بام الست
باز جهانم گرفت زین همه غوغای هست
چون که نهایت سوی میکده ها می روم
هر چه که از عمر هست خواهم شد مست مست
پیمایش کتاب