رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰ : عاشقان را عشق در جان و تن است

عاشقان را عشق در جان و تن است
عشق امّا فارغ از پیراهن است
عشق را باید به جان سوزن کنی
ورنه سنجاق تن است و من من است
پیمایش کتاب