رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۰ : عاقل چه داند آخر حال خراب ما را

عاقل چه داند آخر حال خراب ما را
عالِم چه فهم کرده ست جان کباب ما را
این فلسفی که سابد کشک حجاب و عرفان
کی مزّه کرده آخر کشک مذاب ما را
پیمایش کتاب