رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۱ : برون آ نازنینا زین چه عام

برون آ نازنینا زین چه عام
برون آ زین شب تلخینه فرجام
به راه تلخی حقّ گام بگذار
که شربتها دهد جان را سرانجام
پیمایش کتاب