رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۲ : به هر قرنی دو صد مهدی کذّاب

به هر قرنی دو صد مهدی کذّاب
به نیکورویی و صد جزوه نیرنگ
چه بی زحمت عنان خلق بردند
کف ابلیس ملعون بدآهنگ
پیمایش کتاب