رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۳ : این همه حرف از کجا آمده در بیان من؟!

این همه حرف از کجا آمده در بیان من؟!
جام خدای می زنم، حرف وی و زبان من
متّصلیم و اوست باز، آب و گِلیم و اوست باز
جان و دلیم و اوست باز، جان وی و میان من
پیمایش کتاب