رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۴ : عالمی و آدمی حیران توست

عالمی و آدمی حیران توست
هر دوشان در خرقه ی پنهان توست
مرده باد آن کس که با خود می رود
زنده باد آن کس که در پیمان توست
پیمایش کتاب