رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۶ : گمشده ی ضمایرم، فارغ از این دوایرم

گمشده ی ضمایرم، فارغ از این دوایرم
قافله رفت و من هنوز در پی تو مسافرم
چشم تو چشمۀ صفاست، جان تو کعبۀ صداست
قبله تویی که بر دو پاست، حادثه نی که زائرم
پیمایش کتاب