رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۷ : به شاعری مکنم بدنام و جار زنم

به شاعری مکنم بدنام و جار زنم
که پیاله کش سخن بالایم
سخن دوست گویم به زبان شیدایی
زبانه کشد ار به جان چه پروایم؟
پیمایش کتاب