رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۸ : اگر جویای یاری یار با توست

اگر جویای یاری یار با توست
چو دل داری به کف دلدار با توست
اگر خاموشی باشی خامه خیزد
سخن از خطّه ی بیدار با توست
پیمایش کتاب