رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۹ : ماورای مستی و دیوانگی افکار ماست

ماورای مستی و دیوانگی افکار ماست
کار ما عشقست، این عشقست که در کار ماست
کاسۀ سر دودناک و پهنۀ دل پرخروش
چرخ کهنه زیر پای و آسمان ها یار ماست
پیمایش کتاب