رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۰ : الا ای آسمان بیدار! بیدار!

الا ای آسمان بیدار! بیدار!
بخیزم سوی تو در کار، در کار
الا ای کاروان راه بالا
درون دیدگان احضار! احضار!
پیمایش کتاب