رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۱ : بیرزد خلقتی را یک دل یار

بیرزد خلقتی را یک دل یار
یکی عاشق به از صد عقل پر‌کار
جهان خالی‌تر از این هیچ دیدی؟
همه خوابند و یک تن نیست هشیار
پیمایش کتاب