رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۲ : جهان از خامی بسیار سوزد

جهان از خامی بسیار سوزد
دل عاشق ز چشم یار سوزد
من و چشم تو و خلقی بر آتش
جهانی بر سر این کار سوزد
پیمایش کتاب