رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۳ : جوانمردان عالم جان نخواهند

جوانمردان عالم جان نخواهند
به مزد عاشقی درمان نخواهند
ز کیهان جم و جام شفائی
مگو با عاشقان،‌ ایشان نخواهند
پیمایش کتاب