رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۵ : یادش چه بی محابا برجاست در دل ما

یادش چه بی محابا برجاست در دل ما
گویی به نام او شد از ابتدا گل ما
من نیز بی محابام در خاطر رفیقان
چون خاطر رفیقان گشته ست منزل ما
پیمایش کتاب