رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۷ : کمین عقل را باید شکستن

کمین عقل را باید شکستن
از این غوغاکده باید گسستن
از این شبخانۀ عنصرپرستی
به یک پیمانه می باید بجستن
پیمایش کتاب