رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۸ : چون به کار عشق آیی عقل چیست

چون به کار عشق آیی عقل چیست
دانش انسان و دام فهل چیست
چون به روح آیی سر و دامان چه کار
عالم پایینِ چون اصطبل چیست
پیمایش کتاب