رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۹ : هنر کردی گر از اندام رستی

هنر کردی گر از اندام رستی
از این جغرافیای خام رستی
ز غرب شرّ و از شرق مجانین
به لیلاگردی یک جام رستی
پیمایش کتاب