رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲ : در درونند و اگر رو نیستند

در درونند و اگر رو نیستند
شعله های عشق بی سو نیستند
بنده ی آن ماه تابانند و بس
بنده ی هر راه و هر کو نیستند
پیمایش کتاب