رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۰ : مستاجر زمین ایم، فرداست وقت رفتن

مستاجر زمین ایم، فرداست وقت رفتن
هر کار کرده باشیم با ماست وقت رفتن
در این جهان تغییر که جز دم فنا نیست
ای جان دمادم امّا برپاست وقت رفتن
پیمایش کتاب