رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۱ : ما پنبه ی جهان را رشتیم و پر کشیدیم

ما پنبه ی جهان را رشتیم و پر کشیدیم
آن قصّه های بالا باز آمدیم و دیدیم
آن قصّه ها شنیدیم با گوش های بیدار
وانگه به گاه دیدار از خویش وارهیدیم
پیمایش کتاب