رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۲ : سخن از حقّ زنی کس نیست بیدار

سخن از حقّ زنی کس نیست بیدار
دو حرف مفت گو بین خلق در کار
جهان یکسر حراج لاف و مکر است
خریداران ببین بسیار بسیار
پیمایش کتاب