رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۳ : درون دیده افلاکی ست پنهان

درون دیده افلاکی ست پنهان
جهان هایی ز نور پاک رقصان
درون گوشها غوغاست غوغاست
همه آوای یزدان، حرف سلطان
پیمایش کتاب