رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۶ : تا به فکر آبرویی راه نیست

تا به فکر آبرویی راه نیست
آبرویی در طریق ماه نیست
با بزک کردن به رنگ آسمان
آسمانی با دلت همراه نیست
پیمایش کتاب